Nabízíme zpracování hlukových studií od menších jednoduchých hlukových modelací po studie velkých průmyslových, obchodních, občanských a bytových komplexů, zemědělských staveb, těžebních technologií, liniových zdrojů pro všechny stupně projektové dokumentace a pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Zpracování modelace emisí hluku je prováděno programem HLUK+ vždy v posledních verzích a upgradech. Výstupem jsou příslušné hodnoty hladin hluku ve sledovaných referenčních bodech, jejich 2D a 3D grafické znázornění pomocí izofon a izofonových pásem jak v horizontálním, tak i dle potřeby ve vertikálním řezu. V případě negativních výsledků pak i návrh protihlukových opatření od optimalizace, umístění a organizace stacionárních zdrojů, přes návrhy např. neprůzvučnosti oken, po protihlukové clony podél liniových zdrojů.


Ukázky videovýstupů: