Hlukové studie

Provádíme zpracování hlukových studií po celé ČR od malých záměrů po větší komplexy.

HLUKOVÉ STUDIE jsou jedním z podkladů pro územní, stavební či kolaudační řízení a pro hodnocení vlivů převážně nových záměrů na životní prostředí (tzv. EIA). Hlukové studie jsou vyžadovány hygienickými stanicemi nebo stavebními úřady. Jejím základem je popsání základní akustické situace, vyhodnocení nově vzniklé (nový, budoucí příspěvek hladiny hluku), zjištění, zda ne/překročí příslušné hygienické limity u sledovaných referenčních bodů a navržení případných protihlukových opatření.

OSOBNÍ PŘÍSTUP

SPOLEHLIVOST

TERMÍN

KVALITA & CENA